Pořádá

GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
v odborné spolupráci s Geriatrickou interní klinikou 2. LF UK a FN Motol
a Diabetickou asociací ČR, z.s.

Odborný garant:

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

přednosta Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol


Organizační zajištění:

G-S
GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel: 222 518 535
Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.